روسیه نیروهای ایرانی را به جنگ سخت تهدید کرد!/ ترکیه با مسکو به توافق رسید


تلگرامفیس بوکتوئیترگوگل پلاسلینکدینکلوبفیس نما