ظریف خواستار توجه جدّی به وضعیت اسفبار مسلمانان روهینگیا شد


تلگرامفیس بوکتوئیترگوگل پلاسلینکدینکلوبفیس نما