وظایف وزارت امورخارجه در برنامه ششم توسعه در بعد سیاست خارجی مشخص شد


تلگرامفیس بوکتوئیترگوگل پلاسلینکدینکلوبفیس نما