فقدان همرزم و همگام سخت و جانکاه است/ او نمونه‌ی کم نظیری از نسل اول مبارزان ضد ستم شاهی و از رنج دیدگان این راه پر خطر و پر افتخار بود


تلگرامفیس بوکتوئیترگوگل پلاسلینکدینکلوبفیس نما