چرا كی روش به رونالدو رای نداد؟


تلگرامفیس بوکتوئیترگوگل پلاسلینکدینکلوبفیس نما