عامل کشتار سیاهپوستان در ایالت کارولینای جنوبی به اعدام محکوم شد


تلگرامفیس بوکتوئیترگوگل پلاسلینکدینکلوبفیس نما