افغانستان -انفجارهای تروریستی در کابل با 38 کشته


تلگرامفیس بوکتوئیترگوگل پلاسلینکدینکلوبفیس نما