اینکه معاونت‌های سیاسی «استانداری‌ها» مسئول ستاد «انتخاباتی» روحانی باشند خطرناک است؛‌ حق مردم را از بین می‌برد


تلگرامفیس بوکتوئیترگوگل پلاسلینکدینکلوبفیس نما