نیروهای ترکیه پایگاه بعشیقه را ترک می کنند


تلگرامفیس بوکتوئیترگوگل پلاسلینکدینکلوبفیس نما