وقف به مردم تعلق دارد/مدیریت سرمایه موقوفات با واقف است


تلگرامفیس بوکتوئیترگوگل پلاسلینکدینکلوبفیس نما