مصدومیت شدید غفور از ناحیه سر در بازی مقابل شهرداری تبریز


تلگرامفیس بوکتوئیترگوگل پلاسلینکدینکلوبفیس نما