آغاز زندگی،با یک نخ سیگار و هوای برفی استانبول


تلگرامفیس بوکتوئیترگوگل پلاسلینکدینکلوبفیس نما