نقض توافق آتش بس در حلب توسط تروریست ها


تلگرامفیس بوکتوئیترگوگل پلاسلینکدینکلوبفیس نما