فازهای ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی آماده بهره برداری است


تلگرامفیس بوکتوئیترگوگل پلاسلینکدینکلوبفیس نما