روحانی با رئیس اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان دیدار کرد


تلگرامفیس بوکتوئیترگوگل پلاسلینکدینکلوبفیس نما