ترامپ مخالفین خود را «بیمار» خطاب کرد


تلگرامفیس بوکتوئیترگوگل پلاسلینکدینکلوبفیس نما