هاشمی همواره رهبر معظم انقلاب را - آقا - صدا می‌کردند/ بینش و جهان‌بینی فراگیر هاشمی موجب حیرت دانشمندان علوم مختلف بود


تلگرامفیس بوکتوئیترگوگل پلاسلینکدینکلوبفیس نما