ابوبکر البغدادی با «جلیقه انتحاری» می خوابد


تلگرامفیس بوکتوئیترگوگل پلاسلینکدینکلوبفیس نما