درخواست گروگانها از ترامپ: طالبان خواستار مبادله زندانیان است


تلگرامفیس بوکتوئیترگوگل پلاسلینکدینکلوبفیس نما