وزیر خارجه ترامپ خواستار بازنگری کامل برجام شد


تلگرامفیس بوکتوئیترگوگل پلاسلینکدینکلوبفیس نما