عکس: نمای تهران از برج آزادی در سال ۱۳۵۳


تلگرامفیس بوکتوئیترگوگل پلاسلینکدینکلوبفیس نما