مالزی 8 تن از اتباع اندونزی را اخراج کرد


تلگرامفیس بوکتوئیترگوگل پلاسلینکدینکلوبفیس نما