نباید از حمایت ایران از تروریسم غافل شد/ از عناصر مفید توافق کنونی استفاده خواهم کرد/ ایران دشمن مشترک آمریکا، اسرائیل و اعراب است


تلگرامفیس بوکتوئیترگوگل پلاسلینکدینکلوبفیس نما