نگاه محبت آمیز، همسر را عفیف می‌کند/ مودت توقع‌گرایی ندارد، اما محبت توقع گرایی دارد


تلگرامفیس بوکتوئیترگوگل پلاسلینکدینکلوبفیس نما