شکایت قاتل 77 نفر از شرایط زندان نروژ: قهوه سرد است و غذا با مایکروفر گرم می شود


تلگرامفیس بوکتوئیترگوگل پلاسلینکدینکلوبفیس نما