معینی: نتیجه گرایی برای حضور در مسابقات برایمان ملاک نیست


تلگرامفیس بوکتوئیترگوگل پلاسلینکدینکلوبفیس نما