اگر ابلاغیه وزرات کشور به معنای انتصاب «معاونان سیاسی» به عنوان «رئیس ستادانتخاباتی» باشد قطعا خروج از دایره بی‌طرفی است


تلگرامفیس بوکتوئیترگوگل پلاسلینکدینکلوبفیس نما