هر مسئولی اجازه آمدن به خانه ما را ندارد / موتورش را فروخت به سوریه برود


تلگرامفیس بوکتوئیترگوگل پلاسلینکدینکلوبفیس نما