اردوغان در بیمارستان بستری شد


تلگرامفیس بوکتوئیترگوگل پلاسلینکدینکلوبفیس نما