پلیس صهیونیست در قدس به ضرب چاقو زخمی شد


تلگرامفیس بوکتوئیترگوگل پلاسلینکدینکلوبفیس نما