خواهان تضمین‌هایی از سازمان‌های بین‌المللی برای تمدید آتش‌بس حلب هستیم


تلگرامفیس بوکتوئیترگوگل پلاسلینکدینکلوبفیس نما