کارتر بر نزدیک بودن عملیات آمریکا در «رقه» سوریه تاکید کرد


تلگرامفیس بوکتوئیترگوگل پلاسلینکدینکلوبفیس نما