ورود یک هزار تروریست داعش به موصل


تلگرامفیس بوکتوئیترگوگل پلاسلینکدینکلوبفیس نما