هادی العامری: اگر «العبادی» بخواهد نیروهای بسیج مردمی عراق وارد موصل خواهند شد


تلگرامفیس بوکتوئیترگوگل پلاسلینکدینکلوبفیس نما