واکنش وزیر فرهنگ به لغو کنسرت توسط دادستان


تلگرامفیس بوکتوئیترگوگل پلاسلینکدینکلوبفیس نما