پاپ در مراسم تدفین شیمون پرز شرکت نمی‌کند


تلگرامفیس بوکتوئیترگوگل پلاسلینکدینکلوبفیس نما